You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی
رضا کاراژیان، محمد باقر حبیبی نجفی، مسعود یاورمنش، محمدرضا عدالتیان دوم، حمیدرضا پوریان فر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر روش استخراج و فراصوت بر بازده استخراج و ترکیبات زیست فعال عصاره اتانولی پودر دانه بزرک
مجید شیرمحمدی، سهیلا زرین‌قلمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر صمغ زانتان بر خصوصیات فیزیکی و میکروبی ماست فراسودمند سین بیوتیک از شیر شتر با استفاده از β–گلوکان جو دوسر
ژاله سادات لاجوردی، محمد سعید یارمند، زهرا امام جمعه، امیر نیاسری نسلجی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تاثیر نانو ذرات رس بر خواص فیزیکی و ریزساختاری فیلم نانوکامپوزیتی بر پایه هیدروکلوئید دانه اسفرزه
وحید علی زاده، حسن برزگر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی خاصیت ضد میکروبی ناتامایسین به صورت آزاد و ریز پوشانی شده در دوغ پاستوریزه
سمیرا تیزچنگ، محمود صوتی خیابانی، اویس قادرزاده، یوسف جوادزاده، رضا رضایی مکرم، جواد حصاری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تاثیر هم افزایی رنگدانه های طبیعی بر خواص آنتی اکسیدانی در صنایع غذایی
دینا الهویی، مریم سلامی، مریم مصلحی شاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر شرایط عصاره‌گیری با امواج فراصوت بر عملکرد و خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)
مرضیه قربانی، محمد ابونجمی، مجید قربانی جاوید، اکبر عرب حسینی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی محتوای ترکیبات فنولی و ظرفیت ضد‌اکسایشی در برگ، غوره، کشمش و شیره انگور کشمشی قرمز
لطیفه پوراکبر، مریم عدلی فرد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانین
امین سیدیعقوبی، فخری شهیدی، محبت محبی، مهدی وریدی، شیوا گل محمدزاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اسیدچرب غیر اشباع تولید شده از گونه قارچی CBS 754.68 Mortierella alpine در محیط های کشت پلی ساکاریدی هیدرولیز شده
حمیدرضا صمدلوئی، ساناز نور محمدی، حامی کابوسی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
حمید سرحدی، محمد حسین حداد خداپرست، ناصر صداقت، محبت محبی، الناز میلانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مدلسازی ریاضی فرایند آبزدایی اسمزی و خشک شدن با هوای داغ برای قطعات پاپایا
علیرضا یوسفی، الناز سیوانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو
معصومه مهربان سنگ آتش، محبت محبی، فخری شهیدی، محسن قدس روحانی، علی وحیدیان کامیاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر پوشش ژلاتین - آویشن شیرازی برخصوصیات میکروبی، شیمیایی و ویژگی های حسی فیله شتر مرغ در شرایط یخچالی
علی فضل آرا، مهدی پورمهدی بروجنی، فروغ مولائی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته‌های گندم و ذرت مومی معمولی و استیله و تاثیر آن‌ها بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیرآرد گندم
منصوره ابراهیمیان، محمد حسین عزیزی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر شستشوی گوشت چرخ شده ماهی کفشک با محلول کیتوزان در حذف فلزات سنگین و ثبات اکسیداسیونی طی نگهداری در یخچال
سیده مهدیه موسوی، اسحق زکی پور رحیم آبادی، خسرو آئین جمشید
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تولید و ارزیابی ویژگی‌های فیلم‌های خوراکی حاصل از ژلاتین استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در pHهای متفاوت
محسن کاظمی، سید مهدی اجاق، بهاره شعبانپور، حجت میرصادقی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های فیزیکی-شیمیایی و ترکیبات بیواکتیو زغال اخته
روح اله پاشایی بهرام، صدیف آزادمرد دمیرچی، جواد حصاری، سید هادی پیغمبردوست، صمد بدبدک، بیوک آقا فرمانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تولید و بررسی ویژگی‌های فیلم‌های ترکیبی بر پایه موسیلاژ دانه به و ایزوله پروتئین آب پنیر
زینب زنگانه، علیرضا صادقی ماهونک، محمد قربانی، مهدی کاشانی نژاد، نرجس آقاجانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی بقای ویروس های روده ای بیماری زا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2
پرنیان پزشکی، سید محمدباقر حبیبی نجفی، مسعود یاورمنش، محبت محبی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر نگهداری در حالت انجماد بر اکسیداسیون چربی در ماهی صبیتی hasta) (Sparidentex و حلوا سفید (Pampus argenteus)
علی آبرومند، سعید ضیایی نژاد، فریده باعثی، زهرا کلیایی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر افزودن گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی فرآورده گوشتی حرارت دیده تولیدی
بهاره خلیلی فامنین، هدایت حسینی، فرید زایری، کیاندخت قناتی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ویژگیهای رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده حاوی آویشن اشعه دیده و اتوکلاو شده
مصطفی کرمی، جواد اسدی، رمضان کلوندی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی و مدل‌سازی پیش‌بینی خواص فیزیکوشیمیایی نان باگت غنی‏سازی شده با پودر هسته خرما با استفاده از منطق فازی
معصومه مقیمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی در مارمالاد پالپ لیمو تخمیری
مریم شیرپور، مهناز هاشمی روان، رضوان پوراحمد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تشخیص تقلبات روغن سویا در روغن کنجد بوسیله آنالیز پروفیل کروماتوگرام گازی مواد فرار روغن به روش ریز استخراج فاز جامد از فضای فوقانی با فیبرپلیمری نانوساختار
سجاد پیرسا، محمد علیزاده، نادر قهرمان نژاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بهبود ویژگی‌های رئولوژیکی پنیر سفید ایرانی کم‌چرب فراپالوده از طریق تلفیق پروتئین‌های تغلیظ شده آب‌پنیر و تیمار آنزیمی ترانس‌گلوتامیناز
عرفان دانش، حسین جوینده، مصطفی گودرزی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML استفاده از شیره خرما در تولید آنزیم پروتئاز از باکتری Bacillus coagulans و کاربرد آن در تهیه پنیر پروبیوتیک
مرضیه موسوی نسب، آنیتا رازقی، مریم کلانتری، نجمه خینور، ساره بوستانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر سرعت جریان هوا بر سینتیک سرد شدن لایه های مختلف انار در پیش خنک کاری با هوای سرد اجباری
محمدعلی به آئین، اصغر محمودی، سیدفرامرز رنجبر، عنایت الله نقوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی خواص ضدمیکروبی فیلم خوراکی کازئینات سدیم حاوی عصاره پوست انار بر روی گوشت چرخ کرده
آرزو کرمی مقدم، زهرا امام جمعه
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue