دوره 18، شماره 120 - ( 1400 )                   جلد 18 شماره 120 صفحات 110-99 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران ، Hashempour96@gmail.com
2- بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان ، ایران
3- ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان ، ایران
4- گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
چکیده:   (1392 مشاهده)
در این پژوهش شاخص‌های کیفی و ترکیبات زیست‌فعال روغن سه ژنوتیپ امیدبخش زیتون (T2، T7 وT18 ) و دو رقم زرد و کرونیکی (شاهد) از کلکسیون زیتون ایستگاه تحقیقات زیتون طارم در استان زنجان طی دو سال (97-1396) مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص‌های کیفی روغن شامل اسیدهای چرب آزاد (FFAعدد پراکسید (PV) و ضرایب خاموشی K232 و K270، کلروفیل کل، کاروتنوئید کل، فنل کل، فلاونوئید کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس اثر سال × رقم/ ژنوتیپ بر صفات اندازه‌گیری شده نشان داد که اثر متقابل آنها بر تمام صفات به جز ضریب خاموشی K270 در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که روغن ژنوتیپ T7 (79/0درصد اولئیک اسید) و رقم زرد (43/0 درصد اولئیک اسید) در سال 97 به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین میزان FFA را دارا بودند. روغن ژنوتیپ‌های T7 در سال 97 (22/17 میلی اکی‌والان اکسیژن در کیلوگرم روغن) و T2 در سال 96 (67/6 میلی اکی‌والان اکسیژن در کیلوگرم روغن) به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین میزان PV را نشان دادند. ضریب خاموشی K232 روغن ژنوتیپ T18 نیز در هر دو سال مورد بررسی (8/0 و 03/1 به ترتیب برای سال 96 و 97) دارای کم‌ترین میزان بود. روغن رقم زرد در سال 96 با 94/243 میلی‌گرم گالیک اسید در کیلو گرم روغن دارای بیشترین میزان فنل کل بود. از نظر فلاونوئید کل نیز نمونه‌های روغن ژنوتیپ T7 در سال 97 با 45/21 میلی‌گرم کوئرستین در کیلو گرم روغن دارای بیشترین میزان بود. رقم کرونیکی با 55/90 درصد بیش‌ترین میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در سال 96 و ژنوتیپ T7 با 65/41 درصد کم‌ترین میزان این شاخص را به خود اختصاص داد. ژنوتیپ‌ T2 در هر دو سال از نظر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در یک گروه آماری با ارقام تجاری شاهد قرار داشت.
متن کامل [PDF 501 kb]   (663 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تکنولوژی روغن و فرآورده ها
دریافت: 1400/4/15 | پذیرش: 1400/8/1 | انتشار: 1400/9/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.