راهنمای نویسندگان

از مولفان گرامی تقاضا می شود در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

۱- زبان رسمی مجله فارسی است.

۲- مقالات باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان بوده و در مجله دیگر یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی بصورت مقاله کامل به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

۳-  مقالات قابل چاپ در مجله به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) مقالات کامل پژوهشی : با حداقل حجم ۳۵۰۰ کلمه و یا بیشتر از آن

ب) یاد داشتهای کوتاه پژوهشی : با حداکثر حجم ۳۵۰۰ کلمه و یا کمتر از آن

تبصره ۱: مقالات مروری از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث به شرطی پذیرفتنی است که منابع متنابهی مستند تحقیق باشد.

تبصره ۲: مقالات ترجمه اصولا پذیرفته نمی شود.

تبصره3: 
مقالات به صورت دو سوکور بررسی خواهند شد، به این معنی که نویسندگان و داوران یکدیگر را نمی شناسند.

۴- مقالات ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشند:

الف) صفحه اول : عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام نویسنده یا نویسندگان فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)، آخرین مدرک تحصیلی، رتبه علمی و نام موسسه متناظر هر یک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی، نشانی کامل پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی

ب) صفحه دوم : عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده فارسی (حداکثر ۳۰۰ کلمه)، کلید واژگان فارسی ( حداکثر پنج واژه)، عنوان کامل مقاله به زبان  انگلیسی(حداکثر ۳۰۰ کلمه)، کلید واژگان (حداکثر پنج واژه)

ج) صفحات بعدی : شامل مقدمه ، بدنه مقاله ( شامل شرح مساله ، روش تحقیق ، تفسیر ، تحلیل ، نتایج) ، نتیجه گیری، سپاسگزاری، فهرست واژگان لاتین، فهرست مراجع، شکلها و جداول ( سر جای خود در متن مقاله)

تبصره ۱: اصطلاحات خارجی با معادلهای دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارات اختصاری بکار رفته در متن به صورت زیر نویس ارجاع شود.

تبصره۲: تعیین محل دقیق مراجع در متن و فهرست نمودن مراجع به ترتیب ظهور در متن مقاله ضروری است. از تکرار یک منبع در فهرست مراجع خودداری شود. (تذکر: در قسمت فهرست منابع، مراجع فارسی به زبان انگلیسی برگردان شوند.)

۵- شیوه نگارش مشخصات مراجع به شرح زیر است:

الف) کتاب : نام خانوادگی، نام نویسنده( نویسندگان)، تاریخ انتشار، نام کتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات.

ب) مقاله : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (جلد)، شماره صفحات.

۶- مقالات باید در یک نسخه  الکترونیکی با حاشیه ۲/۵ سانتیمتر در هر طرف و رعایت دو فاصله میان سطور با شماره گذاری سطور، ترجیحا با قلم لوتوس نازک ۱۲ ( در مقالات لاتین با تایمز۱۰) باشد و با برنامه word ۲۰۰۳ حروفچینی و از طریق سامانه ارسال شود.

۷- حداکثر حجم مقاله شامل جدولها، منحنی ها و تصاویر ۲۰ صفحه است.

۸- بنا بر مصوبه جدید تمامی شکلها و جداول مورد استفاده به صورت لاتین لحاظ شوند

۹- هنگام ارسال فایل اولیه از طریق سایت تنها ۲ فایل طبق دستور العمل اعلام شده ارسال شود، ۱ فایل با اسامی نویسندگان، فایل دیگر بدون اسامی . همچنین فایل تعهدنامه نویسندگان را از اینجا دانلود و با مقاله ارسال نمایید.

۱۰- مقالات برگرفته از رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توام منتشر می شود، لذا استاد راهنما و مشاوران باید مسوولیت آن را تقبل فرمایند.

۱۱- مسوولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده مسئول است.

۱۲- فصلنامه حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

۱۳- پس از چاپ فصلنامه، سه نسخه از مقاله به هر یک از نویسندگان اهدا خواهد شد.

۱۴- اصل مقالات پذیرفته شده، یکماه پس از انتشار فصلنامه از مجموعه خارج خواهد شد.

۱۵- درصورتیکه مقاله ارائه شده چهارچوب مورد قبول بر اساس بندهای ۱ الی ۱۰ را بر طبق نظر هیات تحریریه داشته باشد پس از دریافت ایمیل تایید مقاله، براساس آیین نامه ابلاغ شده از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری هزینه پردازش مقاله از تاریخ 1400/3/1 تا پایان سال جاری به شرح زیر می باشد:

-50 درصد از هزینه پس از انجام داوری و قبل از صدور پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه حق چاپ: 250 هزار تومان
-50 درصد باقیمانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار(قبل از انتشار رسمی مقاله): 250 هزار تومان

لذا، نویسندگان محترم لازم است،پس از دریافت ایمیل پذیرش اولیه مقاله، اسکن فیش 250هزار تومان هزینه ی مربوط به داوری را همراه با ذکر کد مقاله به آدرس food86@gmail.com  ایمیل نمائید.
 
¯لازم به ذکر است که در زمان بررسی اولیه و قبل یا حین فرآیند داوری هیچ گونه هزینه ای از نویسنده دریافت نخواهد شد .


حساب جاری شماره ۳۶۷۳۱۰۰۳۰در بانک تجارت، 

 شماره کارت تجارت۵۸۵۹۸۳۱۰۳۱۰۹۱۶۸۸

شماره شبا ۱۴۰۱۸۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۳۶۷۳۱۰۰۳۰