دوره 15، شماره 85 - ( 1397 )                   جلد 15 شماره 85 صفحات 219-232 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
2- گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده:   (420 مشاهده)
یافتن منابع طبیعی، ارزان قیمت و جدید پلی‌ساکاریدها به دلیل پتانسیل بالا برای بهره برداری در صنایع غذایی و دارویی ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی فرایند استخراج پلی‌ساکاریدها از برگ فیجوآ به منظور به حداکثر رساندن راندمان، بررسی خصوصیات شیمیایی، ساختاری و بررسی فعالیت ضد اکسایشی انجام شد. در این راستا تاثیر سه فراسنجه مستقل شامل دمای استخراج (90-50 درجه سلسیوس)، pH آب (5/9-5/3) و مدت زمان استخراج (4-1 ساعت) بر راندمان استخراج پلی‌ساکاریدها ارزیابی گردید. شرایط بهینه به صورت دمای استخراج 68 درجه سلسیوس، pH آب 75/6 و مدت زمان استخراج 96/2 ساعت به دست آمد. تحت شرایط بهینه میزان راندمان استخراج پیش بینی شده توسط مدل (38/3 درصد) با میزان راندمان استخراج تجربی (02/0±35/3 درصد) مطابقت داشت. خصوصیات اولیه شیمیایی پلی-ساکاریدهای استخراج شده از برگ فیجوآ تحت شرایط بهینه تعیین گردید. بر اساس نتایج بررسی خصوصیات شیمیایی، میزان کربوهیدرات کل معادل 37/54 درصد، پلی فنول‌ها و پروتئین به ترتیب معادل 14/0 میلی‌گرم معادل گالیک اسید و 18/0 درصد بود. در طیف تبدیل فوریه مادون قرمز باندهای شاخص پلی‌ساکاریدها مشاهده گردید. پلی‌ساکاریدهای برگ فیجوآ عمدتا شامل مونوساکاریدهای گلوکز، ریبوز، مانوز، آرابینوز و گالاکتوز می‌باشند. نتایج بررسی فعالیت ضد اکسایشی بیانگر توانایی مطلوب پلی‌ساکاریدهای برگ فیجوآ برای مهار رادیکال‌های آزاد DPPH و احیا نمودن یون آهن است. در نهایت، برگ فیجوآ را می‌توان به عنوان یک منبع طبیعی، ارزان قیمت و جدید برای استحصال پلی‌ساکاریدها با فعالیت زیستی مطلوب جهت تولید مواد غذایی فراسودمند یا داروها معرفی نمود.
متن کامل [PDF 1196 kb]   (165 دریافت)    
نوع مقاله: علمی پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۱